Vzdělávání a služby v oblasti BOZP

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Seminář „Nebezpečné chemické látky a směsi“

Jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím?

Lektor: Ing. Jiří Vala, Ph.D.


Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete porozumět povinnostem zaměstnavatele v oblasti chemických látek a směsí.
 • Potřebujete získat jejich ucelený přehled.
 • Hledáte seminář s praktickými radami v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Rozumět legislativě i praktickým postupům zaměstnavatele v oblasti chemických látek a směsí.
 • Vědět, jak úspěšně povinnosti aplikovat v praxi.
 • Připraveni na mimořádné události a případnou kontrolu.

Komu je seminář určen

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti BOZP.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP i auditorům.

Členům odborových organizací, rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Porozumět a znát aktuální stav legislativy EU a ČR v oblasti chemických látek a směsí.
 • Posoudit a aplikovat vzájemný vztah mezi směrnicí CAD a nařízením REACH v praxi.
 • Využívat a znát poslední požadavky na obsah bezpečnostního listu.
 • Aplikovat možnosti rozšířeného bezpečnostního listu, včetně expozičních scénářů v praxi.
 • Poskytovat relevantní informace zaměstnancům, včetně jejich dokumentování .
 • Znát požadavky na značení obalů, nádob a prostorů s chemickými látkami a směsmi.
 • Umět identifikovat nebezpečné chemické látky a směsi vyskytující se na pracovišti.
 • Hodnotit příslušná zdravotní rizika, a to nejen prostřednictvím kategorizace prací.
 • Znát bezpečný způsob nakládání s chemickými látkami a směsmi.
 • Určit adekvátní osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Působit preventivně, nejen na základě poznatků z reálných pracovních úrazů.
 • Proaktivně předcházet případným neshodám, závadám, popř. pokutám ze strany kontrolních orgánů.

 

 

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 13:00 Seminář
cca od 13:00 Diskuze, závěr

 

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

Výherce krátkého kvízu získá publikaci „Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích“ s věnováním lektora.

Průběh každého semináře přizpůsobíme vašim skutečným potřebám.


 Termíny a místa konání

Místo Adresa Termín a cena
Brno Hotel Prometheus, Hudcova 367/78 připravujeme, informujte se i na možnost uzavřeného semináře
Praha Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50 připravujeme, informujte se i na možnost uzavřeného semináře
Zlín Hotel Garni, nám. T.G.Masaryka 1335 připravujeme, informujte se i na možnost uzavřeného semináře
Olomouc Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21 připravujeme, informujte se i na možnost uzavřeného semináře
Jihlava Školicí středisko JMA, Pávovská 15b připravujeme, informujte se i na možnost uzavřeného semináře
České Budějovice Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9 připravujeme, informujte se i na možnost uzavřeného semináře
Plzeň Hotel Hazuka, Zborovská 18 připravujeme, informujte se i na možnost uzavřeného semináře
Jičín Grand hotel, Husova 310  připravujeme, informujte se i na možnost uzavřeného semináře
Pardubice Hotel Trim, Semtínská 56 připravujeme, informujte se i na možnost uzavřeného semináře

Přihláška na seminář

© Alsim s.r.o. | ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top