Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Naše články

koronavir kvalifikace

Koronavirus – odklad kvalifikací

U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje do 30. června 2021.

Koronavirus – jak aktuálně fungujeme?

Vzhledem k aktuální situaci týkající se šíření koronaviru v České republice je pozastaveno konání veškerých vzdělávacích seminářů a přípravných kurzů pro veřejnost.

Nové kurzy a semináře

Do konce roku 2018 jsme do naší nabídky vzdělávání zařadili následující odborné vzdělávací semináře i přípravné kurzy.

Zrušení NV č. 21/2003 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., které s účinností od 21. dubna 2018 ruší nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

Pracovnělékařské služby – novela vyhlášky

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se dnešním dnem mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) .

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top