Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Naše články

Nové NV značky, značení a signály

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (dále jen „NV č. 375/2017 Sb.“), které s účinností od 28. listopadu 2017 nahrazuje nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

Nové NV nejen na práce v lese

Ve Sbírce zákonů bylo již zveřejněno NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.  

REACH? CLP? CAD?

Jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím?

Jak přistupovat ke komu v oblasti BOZP?

Jak prakticky a efektivně plnit povinnosti ve vztahu k vlastním zaměstnancům, jak ve vztahu k zaměstnancům jiného zaměstnavatele či k osobám samostatně výdělečně činným? 

Světový den BOZP

Dnešní den je věnován vzpomínce na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Od roku 2003 je 28. duben vyhlašován Mezinárodní organizací práce (ILO) s cílem celosvětově propagovat prevenci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top