Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook


Seminář

„Požární ochrana v kostce (nejen pro OZO)“

Nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách v návaznosti na základní požadavky požární ochrany dle platné právní úpravy. 

 

Lektor: odborný pracovník HZS 


 

Obsah semináře

 • Poznatky z kontrol.
 • Teoretická část – zejména aktuality z PO, základní předpisy, nejčastější nedostatky při začleňování, stanovení podmínek PB, při tvorbě dokumentace PO.
 • Praktická část – zejména nácvik začlenění činnosti, stanovení PPB, ověření znalostí.
 • Dotazy, diskuze.

 

Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete získat aktuální přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob vyplývajících z předpisů o požární ochraně.
 • Hledáte seminář s praktickými příklady nejčastějšího porušování povinností na úseku požární ochrany.
 • Se chcete zorientovat v základních právních předpisech v oblasti požární ochrany.
 • Rádi si osvěžíte a prakticky procvičíte např. začlenění činností, stanovení PPB, apod.
 • Chcete umět dokladovat plnění povinností pro případnou kontrolu nebo vznik mimořádné události.

 

Po absolvování semináře budete:

 • Mít zopakovány hlavní teoretické i praktické aspekty požární ochrany.
 • Mít přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany.
 • Znát, na čem závisí stanovení rozsahu povinností na úseku požární ochrany.
 • Vědět, jak tyto povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Znát, jaký je postup při začleňování do kategorie činností.
 • Vědět, kdo a jakým způsobem může zajistit plnění povinností požadovaných předpisy o požární ochraně.
 • Mít přehled o požadované dokumentaci v oblasti požární ochrany.

  Komu je seminář určen

  Osobám odborně způsobilým v požární ochraně, technikům PO i preventistům.

  Zástupcům všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost.

  Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti požární ochrany.

  Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

  Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

  A dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 11:30 I. část semináře
11:30 – 12:15 Polední přestávka
12:15 – 15:00 II. část semináře, diskuze

 

V rámci semináře bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda) i oběd.

 

Průběh každého semináře přizpůsobíme vašim skutečným potřebám.


 Termíny a místa konání

Místo Adresa Cena
Brno Hotel VISTA, Hudcova 72, Brno informujte se na možnost uzavřeného semináře

 

Přihláška na seminář

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top