Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

REACH? CLP? CAD?

Jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím?

Konsolidované znění nařízení REACH a CLP v češtině je umístěno na webu Úředního věstníku EU.

Požadavky na sestavení bezpečnostního listu jsou přílohou nařízení EP a Rady č. 1907/2006.

V současnosti platné znění požadavků na sestavení bezpečnostního listu jsou definovány nařízením Komise (EU) č. 2015/830.

Po 1. 6. 2017 již není možné uvádět na trh nebezpečné chemické látky nebo směsi označené podle staršího systému klasifikace a označování.

 

Chcete umět identifikovat nebezpečné chemické látky a směsi vyskytující se na pracovišti?

Dozvědět se, jaký je aktuální stav legislativy EU a ČR v oblasti chemických látek a směsí, umět posoudit a aplikovat vzájemný vztah mezi směrnicí CAD a nařízením REACH v praxi?

Znát a využívat poslední požadavky na obsah bezpečnostního listu?

Naučit se poskytovat relevantní informace zaměstnancům?

Znát požadavky na značení obalů, nádob a prostorů s chemickými látkami a směsmi?

 

Tato témata a mnohá další jsou obsahem našeho nově zařazeného semináře „Nebezpečné chemické látky a směsi“.

 

Lektor Ing. Jiří Vala, Ph.D. věnuje výherci kvízu, jenž bude součástí semináře svoji poslední publikaci „Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích“.

 

Těšíme se na Vás.

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top