Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Novinky

390/2015

OOPP – nové NV č. 390/2021 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

vyhrazené zařízení zákon

Zákon o vyhrazených technických zařízeních

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nabývá účinnosti 1. července 2022.

koronavir kvalifikace

Koronavirus – odklad kvalifikací

U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje do 30. června 2021.

Koronavirus – jak aktuálně fungujeme?

Vzhledem k aktuální situaci týkající se šíření koronaviru v České republice je pozastaveno konání veškerých vzdělávacích seminářů a přípravných kurzů pro veřejnost.

Nové kurzy a semináře

Do konce roku 2018 jsme do naší nabídky vzdělávání zařadili následující odborné vzdělávací semináře i přípravné kurzy.

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top