Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Semináře a kurzy BOZP + PO

Naučte se, co a jak přesně dělat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v požární ochraně.

Přeneste teorii do každodenní praxe.


Aktuální termíny jednotlivých seminářů seřazených dle místa konání naleznete zde.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Základní principy a postupy dle platné právní úpravy, judikatura a zkušenosti z praxe.

Zjistěte více

Technik požární ochrany

Přípravný odborný kurz k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zjistěte více

 

Osoba odborně způsobilá v PO

Přípravný odborný kurz k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Zjistěte více

 

Jak na bezpečnost práce (a požární ochranu)?

Chcete se dokonale zorientovat v povinnostech BOZP i PO a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?

Zjistěte více

 

Nebezpečné chemické látky a směsi

Jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím?

Zjistěte více

Systémové řízení BOZP dle ČSN ISO 45001: 2018

Přehled systémů řízení včetně nové úpravy dle ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky.

Zjistěte více

 

Ženy a mladiství v BOZP

Aktuální legislativní úprava platná pro zaměstnávání žen a mladistvých včetně problematiky pracovnělékařských služeb.

Zjistěte více

 

 

Nejčastější nedostatky při kontrolách

Zjistěte, jak se efektivně vyvarovat nejčastěji zjišťovaných nedostatků v oblasti BOZP.

Zjistěte více

BOZP – základní povinnosti zaměstnavatele

Chcete se dokonale zorientovat v povinnostech zaměstnavatele v BOZP a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?

Zjistěte více

Jak přežít kontrolu (nejen) inspekce práce

Chcete se co nejlépe připravit na kontrolu BOZP a vyhnout se případným pokutám?

Zjistěte více

Bezpečná práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Naučte se konkrétní postupy bezpečné práce včetně vedení nezbytné dokumentace.

Zjistěte více

Pracovnělékařské služby po novelách legislativy

Základní principy platné právní úpravy pracovnělékařských služeb se zdůrazněním nově definovaných požadavků.

Zjistěte více

 

Jak na dokumentaci BOZP

Chcete vědět, jakou základní dokumentaci BOZP musí mít každá firma a co konkrétně má obsahovat?

Zjistěte více

Požární ochrana – základní povinnosti

Jaké jsou základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (nejen) po novele zákona o PO?

Zjistěte více

 

 

Aktuální termíny jednotlivých seminářů seřazených dle místa konání naleznete zde.

 

Co vám semináře a kurzy přinesou

Naučíte se znalosti v oblasti BOZP a PO využívat v reálné praxi.

Získáte konkrétní návrhy a doporučení, jak řešit nejčastější situace.

Zefektivníte svou činnost v oblasti BOZP a PO.

Nově nabyté znalosti budete vnímat v širších souvislostech.

Budete mít možnost konzultovat své postupy se zkušeným odborníkem.


Místa konání seminářů

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top