Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Semináře a kurzy BOZP + PO

Naučte se, co a jak přesně dělat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v požární ochraně.

Přeneste teorii do každodenní praxe.


Aktuální termíny jednotlivých seminářů seřazených dle místa konání naleznete zde.

Požární ochrana v kostce (nejen pro OZO)

Nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách v návaznosti na základní požadavky platné právní úpravy.

Zjistěte více

Technik požární ochrany

Přípravný odborný kurz k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zjistěte více

 

Osoba odborně způsobilá v PO

Přípravný odborný kurz k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Zjistěte více

 

Jak na bezpečnost práce (a požární ochranu)?

Chcete se dokonale zorientovat v povinnostech BOZP i PO a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?

Zjistěte více

 

Nebezpečné chemické látky a směsi

Jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím?

Zjistěte více

Systémové řízení BOZP dle ČSN ISO 45001: 2018

Přehled systémů řízení včetně nové úpravy dle ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky.

Zjistěte více

 

Ženy a mladiství v BOZP

Aktuální legislativní úprava platná pro zaměstnávání žen a mladistvých včetně problematiky pracovnělékařských služeb.

Zjistěte více

 

Pracovnělékařské služby po novelách legislativy

Základní principy platné právní úpravy pracovnělékařských služeb se zdůrazněním nově definovaných požadavků.

Zjistěte více

BOZP – základní povinnosti zaměstnavatele

Chcete se dokonale zorientovat v povinnostech zaměstnavatele v BOZP a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?

Zjistěte více

Jak přežít kontrolu (nejen) inspekce práce

Chcete se co nejlépe připravit na kontrolu BOZP a vyhnout se případným pokutám?

Zjistěte více

Bezpečná práce s řetězovou pilou a křovinořezem

Naučte se konkrétní postupy bezpečné práce včetně vedení nezbytné dokumentace při práci s řetězovou pilou a křovinořezem

Zjistěte více

 

Nejčastější nedostatky při kontrolách

Zjistěte, jak se efektivně vyvarovat nejčastěji zjišťovaných nedostatků v oblasti BOZP.

 

Zjistěte více

 

Jak na dokumentaci BOZP

Chcete vědět, jakou základní dokumentaci BOZP musí mít každá firma a co konkrétně má obsahovat?

Zjistěte více

Požární ochrana – základní povinnosti

Jaké jsou základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (nejen) po novele zákona o PO?

Zjistěte více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Základní principy a postupy dle platné právní úpravy, judikatura a zkušenosti z praxe.

Zjistěte více

 

Aktuální termíny jednotlivých seminářů seřazených dle místa konání naleznete zde.

 

Co vám semináře a kurzy přinesou

Naučíte se znalosti v oblasti BOZP a PO využívat v reálné praxi.

Získáte konkrétní návrhy a doporučení, jak řešit nejčastější situace.

Zefektivníte svou činnost v oblasti BOZP a PO.

Nově nabyté znalosti budete vnímat v širších souvislostech.

Budete mít možnost konzultovat své postupy se zkušeným odborníkem.


Místa konání seminářů

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top