Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Seminář “Jak na bezpečnost práce (a požární ochranu)?”

Chcete se dokonale zorientovat v povinnostech v BOZP (a PO) a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?

Lektor: Ing. Zdeněk Juránek


Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete rozumět povinnostem zaměstnavatele v BOZP (a PO).
 • Potřebujete získat jejich ucelený přehled.
 • Hledáte seminář s praktickými návody.
 • Se chcete orientovat i v širších souvislostech.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Mít přehled o základních povinnostech zaměstnavatele v oblasti BOZP (a PO) .
 • Vědět, jak tyto povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Umět dokladovat plnění povinností pro případnou kontrolu nebo vznik mimořádné události.

 

Komu je seminář určen

Zástupcům všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost.

Podnikajícím fyzickým osobám.

Personalistům.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Začínajícím osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Začínajícím technikům BOZP, manažerům BOZP, auditorům.

Členům odborových organizací a rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

A všem dalším zájemcům.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Znát aktuální stav legislativy v oblasti BOZP (a PO) .
 • Jak dokladovat úkony v prevenci rizik.
 • Jak poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Jaké poskytovat mycí, čistící, desinfekční prostředky.
 • Co dělat v případě vzniku pracovního úrazu.
 • Jak a kdo může školit BOZP.
 • Jak efektivně na prověrku BOZP.
 • Co s alkoholem na pracovišti.
 • Jak dokladovat zdravotní způsobilost k práci.
 • Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance.
 • Vybrané požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.
 • Základní požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení.
 • Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí.
 • Základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v požární ochraně.
 • Základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v požární ochraně.
 • Dokumentace požární ochrany.
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně.
 • Odborná způsobilost osob zajišťujících plnění povinností požadovaných předpisy o požární ochraně.
 • Další podle dotazů.

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 11:30 I. část semináře
11:30 – 12:15 Polední přestávka
12:15 – 15:00 II. část semináře, diskuze

V rámci semináře bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

V návaznosti na místo konání semináře bude poskytnut i oběd (Brno, Praha, Zlín, Jihlava, Olomouc, Pardubice, Jičín,Plzeň), resp. jiný způsob občerstvení (České Budějovice).

Průběh každého semináře přizpůsobíme skutečným potřebám účastníků.

 


 Termíny a místa konání

Termín + místo Adresa Cena
22.9.2020, Praha Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50 1 800,- Kč + 21% DPH
Brno Hotel Prometheus, Hudcova 367/78 možnost uzavřeného semináře
Zlín Hotel Garni, nám. T.G.Masaryka 1335 možnost uzavřeného semináře
Olomouc Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21 možnost uzavřeného semináře
Jihlava Školicí středisko JMA, Pávovská 15b možnost uzavřeného semináře
České Budějovice Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9 možnost uzavřeného semináře
Plzeň Hotel Hazuka, Zborovská 18 možnost uzavřeného semináře
Jičín Grand hotel, Husova 310  možnost uzavřeného semináře
Pardubice Hotel Trim, Semtínská 56 možnost uzavřeného semináře

 

Přihláška na seminář

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top