Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Seminář “Nebezpečné chemické látky a směsi”

Jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím?

Lektor: Ing. Jiří Vala, Ph.D.


Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete porozumět povinnostem zaměstnavatele v oblasti chemických látek a směsí.
 • Potřebujete získat jejich ucelený přehled.
 • Hledáte seminář s praktickými radami v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Rozumět legislativě i praktickým postupům zaměstnavatele v oblasti chemických látek a směsí.
 • Vědět, jak úspěšně povinnosti aplikovat v praxi.
 • Připraveni na mimořádné události a případnou kontrolu.

Komu je seminář určen

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti BOZP.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP i auditorům.

Členům odborových organizací, rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Porozumět a znát aktuální stav legislativy EU a ČR v oblasti chemických látek a směsí.
 • Posoudit a aplikovat vzájemný vztah mezi směrnicí CAD a nařízením REACH v praxi.
 • Využívat a znát poslední požadavky na obsah bezpečnostního listu.
 • Aplikovat možnosti rozšířeného bezpečnostního listu, včetně expozičních scénářů v praxi.
 • Poskytovat relevantní informace zaměstnancům, včetně jejich dokumentování.
 • Znát požadavky na značení obalů, nádob a prostorů s chemickými látkami a směsmi.
 • Umět identifikovat nebezpečné chemické látky a směsi vyskytující se na pracovišti.
 • Hodnotit příslušná zdravotní rizika, a to nejen prostřednictvím kategorizace prací.
 • Znát bezpečný způsob nakládání s chemickými látkami a směsmi.
 • Určit adekvátní osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Působit preventivně, nejen na základě poznatků z reálných pracovních úrazů.
 • Proaktivně předcházet případným neshodám, závadám, popř. pokutám ze strany kontrolních orgánů.

 

 

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 13:00 Seminář
cca od 13:00 Diskuze, závěr

 

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

 

Průběh každého semináře přizpůsobíme vašim skutečným potřebám.


 Termíny a místa konání

Termín + místo Adresa Cena
1.12.2020, Brno Hotel Prometheus, Hudcova 367/78 1 950,- Kč + 21% DPH
Praha Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50 možnost uzavřeného semináře
Zlín Hotel Garni, nám. T.G.Masaryka 1335 možnost uzavřeného semináře
Olomouc Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21 možnost uzavřeného semináře
Jihlava Školicí středisko JMA, Pávovská 15b možnost uzavřeného semináře
České Budějovice Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9 možnost uzavřeného semináře
Plzeň Hotel Hazuka, Zborovská 18 možnost uzavřeného semináře
Jičín Grand hotel, Husova 310  možnost uzavřeného semináře
Pardubice Hotel Trim, Semtínská 56 možnost uzavřeného semináře

 

Přihláška na seminář

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top