Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Seminář „Jak přežít kontrolu (nejen) inspekce práce“

Chcete se dokonale připravit na kontrolu inspekce práce a vyhnout se případným pokutám?

Lektor: Ing. Zdeněk Juránek


Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud chcete:

 • Vědět, jaké kontroly inspekce práce vás mohou čekat.
 • Dobře se připravit na kontrolu (nejen) inspekce práce.
 • Znát základní postupy kontrolních orgánů.
 • Minimalizovat možnost uložení pokuty.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Umět se efektivně připravit na kontrolu inspekce práce.
 • Schopni aplikovat práva a povinnosti při kontrole.
 • Znát rozdělení, rozsah a obsah kontrol inspekce práce.
 • Umět účinně využít získaných znalostí v praxi.

Komu je seminář určen

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP i auditorům.

Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti BOZP.

Členům odborových organizací, rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Rozumět zákonu o inspekci práce a kontrolnímu řádu.
 • Základní postupy dle správního řádu.
 • Jaká práva a povinnosti se vás při kontrole týkají.
 • Co kontrole předchází a jak v praxi probíhá.
 • Jakým způsobem musí být zjištěné nedostatky zdokumentovány.
 • Možné předměty kontroly, působnost a činnost inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole, přestupky a správní delikty.
 • Znát úkony předcházející kontrole, pověření ke kontrole, zahájení, průběh a ukončení kontroly, přizvané osoby ke kontrole.
 • Jaké náležitosti musí splňovat protokol o kontrole a opatření k odstranění nedostatků.
 • Kdo nese které náklady kontroly, jak se vyřizují námitky.
 • Jaké jsou základní zásady činnosti správních orgánů.
 • Kdo jsou účastníci správního řízení a kdo nahlíží do spisu.
 • Jak se řízení zahajuje, jak probíhá  a jeho lhůty.
 • Jak na odvolací řízení.
 • Další témata, která vás budou zajímat.

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 11:30 I. část semináře
11:30 – 12:15 Polední přestávka
12:15 – 15:00 II. část semináře, diskuze

V návaznosti na místo konání semináře bude účastníkům poskytnut oběd (Brno, Praha, Zlín, Olomouc, Pardubice, Jičín,Plzeň), resp. jiný způsob občerstvení (Jihlava, České Budějovice).

Průběh každého semináře přizpůsobíme vašim skutečným potřebám.


Termíny a místa konání

Místo Adresa Termín a cena
Brno Hotel VISTA, Hudcova 72, Brno informujte se na možnost uzavřeného semináře
Praha Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Zlín Hotel Garni, nám. T.G.Masaryka 1335 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Olomouc Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Jihlava Školicí středisko JMA, Pávovská 15b informujte se na možnost uzavřeného semináře
České Budějovice Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Plzeň Hotel Hazuka, Zborovská 18 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Jičín Grand hotel, Husova 310  informujte se na možnost uzavřeného semináře
Pardubice Hotel Trim, Semtínská 56 informujte se na možnost uzavřeného semináře

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top