Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Seminář “Pracovní úrazy a nemoci z povolání”

Základní principy a postupy dle platné právní úpravy, judikatura a zkušenosti z praxe.  

 

Lektor: Zbyněk Moravec


Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Potřebujete získat ucelený přehled o platné legislativě upravující problematiku BOZP.
 • Máte u svého zaměstnavatele na starosti agendu pracovních úrazů nebo jen některou její dílčí část.
 • Potřebujete znát nebo si jen připomenout správné základní postupy zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Chcete znát základní principy používané při odškodňování pracovních úrazů.
 • Hledáte seminář s praktickými příklady. 
 • Se chcete orientovat i v širších souvislostech.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Seznámeni s aktuálním stavem legislativy BOZP k datu semináře včetně případných připravovaných změn.
 • Znát povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání.
 • Umět využít znalost základních judikátů v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Umět dokladovat plnění povinností v případě jejich vzniku.
 • Vědět, jak tyto povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.

Komu je seminář určen

Zástupcům všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost.

Podnikajícím fyzickým osobám.

Personalistům, účetním.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Začínajícím osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP, auditorům.

Členům odborových organizací a rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

A všem dalším zájemcům.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Znát aktuální stav legislativy v oblasti BOZP.
 • Novinky i připravované změny související s BOZP.
 • Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s nimi.
 • Cesta do zaměstnání a zpět.
 • Za jakých podmínek není možné úraz označit za pracovní.
 • Uznávání pracovních úrazů v návaznosti na zveřejněné judikáty.
 • Základní postupy zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání.
 • Používané tiskopisy a formuláře.
 • Co dělat v případě vzniku pracovního úrazu.
 • Jak postupovat v případě pracovního úrazu jiného zaměstnavatele.
 • Vést Knihu úrazů, vyplnit Záznam o úrazu i Záznam o úrazu_hlášení změn.
 • Správně v praxi aplikovat ohlašovací a oznamovací povinnost.
 • Souvislost s objektivní odpovědností zaměstnavatele.
 • Základní principy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti.
 • Bolestné a ztížené společenské uplatnění.
 • Účelně vynaložené náklady spojené s léčením.
 • Náhrada věcné škody.
 • Další druhy náhrad.
 • Rozsah odpovědnosti zaměstnavatele.
 • Kdy a jakým způsobem se zaměstnavatel může zprostit povinnosti k náhradě škody či nemajetkové újmy.
 • Vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů.
 • Postupy kontrolních orgánů.
 • Postup pojišťoven, regresní řízení.
 • Sankce kontrolních orgánů.
 • Stanovení opatření proti opakování pracovních úrazů.
 • Majetková a nemajetková újma dle občanského zákoníku.
 • Nejčastější zdroje a příčiny vzniku pracovních úrazů v ČR.
 • Další podle vašich dotazů.

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 11:30 I. část semináře
11:30 – 12:15 Polední přestávka
12:15 – 15:00 II. část semináře, diskuze

 

V rámci semináře bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda) i oběd.

Průběh každého semináře přizpůsobíme skutečným potřebám účastníků.


 Termíny a místa konání

Termín + místo Adresa Cena
Praha Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50 možnost uzavřeného semináře
Brno Hotel Prometheus, Hudcova 367/78 možnost uzavřeného semináře
Zlín Hotel Garni, nám. T.G.Masaryka 1335 možnost uzavřeného semináře
Olomouc Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21 možnost uzavřeného semináře
Jihlava Školicí středisko JMA, Pávovská 15b možnost uzavřeného semináře
České Budějovice Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9 možnost uzavřeného semináře
Plzeň Hotel Hazuka, Zborovská 18 možnost uzavřeného semináře
Jičín Grand hotel, Husova 310  možnost uzavřeného semináře
Pardubice Hotel Trim, Semtínská 56 možnost uzavřeného semináře

Přihláška na seminář

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top