Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook


Seminář „Požární ochrana – základní povinnosti“

Jaké jsou základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (nejen) po novele zákona o požární ochraně? 

 

Lektor: Ing. Ilona Němečková, HZS Jihomoravského kraje


Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete získat aktuální přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob vyplývajících z předpisů o požární ochraně.
 • Hledáte seminář s praktickými příklady porušování povinností na úseku požární ochrany.
 • Se chcete zorientovat v základních právních předpisech v oblasti požární ochrany.
 • Umět dokladovat plnění povinností pro případnou kontrolu nebo vznik mimořádné události.
 • Chcete se orientovat i v širších souvislostech.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Mít přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany.
 • Znát, na čem závisí stanovení rozsahu povinností na úseku požární ochrany.
 • Vědět, jak tyto povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Znát, jaký je postup při začleňování do kategorie činností.
 • Vědět, kdo může zajistit plnění povinností požadovaných předpisy o požární ochraně.
 • Mít přehled o požadované dokumentaci v oblasti požární ochrany.

Komu je seminář určen

Zástupcům všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost.

Podnikajícím fyzickým osobám.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti PO.

Preventistům, technikům i osobám odborně způsobilým v PO.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP, auditorům.

Členům odborových organizací a rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Znát aktuální stav legislativy v oblasti požární ochrany.
 • Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí – kategorie činností, způsob provedení.
 • Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob.
 • Stanovení rozsahu povinností.
 • Přehled o druzích dokumentace požární ochrany.
 • Obsah předepsané dokumentace požární ochrany.
 • Způsob vedení dokumentace požární ochrany.
 • Základní informace týkající se přenosných hasicích přístrojů a požárně bezpečnostního zařízení.
 • Vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce.
 • Způsob provádění pravidelných kontrol – preventivních požárních prohlídek.
 • Zřízení preventivních požárních hlídek.
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně.
 • Odborná způsobilost osob zajišťujících plnění povinností požadovaných předpisy o požární ochraně.
 • Výkon státního požárního dozoru – kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, druhy kontrol, jejich průběh.
 • Dotazy a diskuze.

 

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 11:30 I. část semináře
11:30 – 12:15 Polední přestávka
12:15 – 15:00 II. část semináře, diskuze

 

V rámci semináře bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda) i oběd.

 

Průběh každého semináře přizpůsobíme vašim skutečným potřebám.


 Termíny a místa konání

Informujte se na možnost konání uzavřeného semináře.

 

 

Přihláška na seminář

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top