Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Systémové řízení BOZP dle ČSN ISO 45001: 2018

V říjnu 2018 byla schválena norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem na použití, která nabyla účinnosti k 1. 11. 2018.

Námi pořádaný seminář vás blíže seznámí s požadavky této nové normy. Lektorem je spoluautor publikace “Komentované vydání ČSN ISO 45001” Ing. Jiří Vala, Ph.D. V oblasti BOZP, včetně souvisejících oblastí, jako je systém řízení jakosti a podniková ekologie, pracuje nepřetržitě 28 let. Z toho 17 let v průmyslových podnicích, 7 let na Státním úřadu inspekce práce jako inspektor odboru BOZP, specializace systémové řízení BOZP, prevence závažných havárií a chemický průmysl a 4 roky na VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnosti práce a procesů. V současnosti pracuje na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

„Pokud chcete jen vědět, jaké dokumenty je zapotřebí ke splnění požadavků této normy vytvořit, pravděpodobně nikdy nedosáhnete reálného zlepšení BOZP ve vaši organizaci. Jedná se především o změnu postojů a myšlení všech osob v organizaci, s klíčovou rolí vedoucích pracovníků a vrcholového vedení.“

 

Aktuální termíny našich kurzů a seminářů seřazených dle místa konání naleznete zde.

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top