Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

VTZ – nová legislativa

vyhrazené technické zařízení

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna nařízení vlády, která nově upravují problematiku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

• nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
• nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
• nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
• nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
• nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Tyto předpisy nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.

Celé jejich znění si můžete stáhnout např. zde.

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top