Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Do konce roku 2018 jsme do naší nabídky vzdělávání zařadili následující odborné vzdělávací semináře i přípravné kurzy.

V oblasti požární ochrany nabízíme:

  • přípravný odborný kurz k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro techniky požární ochrany a pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně,
  • seminář "Požární ochrana – základní povinnosti" - jaké jsou základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (nejen) po novele zákona o PO? 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci aktuálně nabízíme odborné semináře na téma:

  • BOZP a systémy řízení - přehled systémů řízení v BOZP včetně nové úpravy dle ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky.
  • Ženy a mladiství v BOZP - aktuální legislativní úprava platná pro zaměstnávání žen a mladistvých včetně problematiky pracovnělékařských služeb.
  • Nebezpečné chemické látky a směsi - jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím?
  • Jak na bezpečnost práce (a požární ochranu) - chcete se dokonale zorientovat v povinnostech zaměstnavatele v BOZP i PO a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?
Zpět na seznam článků