Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Fotovoltaické systémy - nová norma obrázek
03. 05. 2024, kategorie Novinky kategorie PO
Fotovoltaické systémy - nová norma

Dnem 1.6.2024 nabude účinnosti ČSN P 73 0847: Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy.Z pohledu požární bezpečnosti staveb řeší požadavky na foto...

Novela zákona o požární ochraně obrázek
18. 03. 2024, kategorie Legislativa
Novela zákona o požární ochraně

Zákon č. 54/2024 Sb., s účinností od 22. března 2024 mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“):- uprav...

Požár elektromobilu: analýza obrázek
19. 11. 2023, kategorie PO
Požár elektromobilu: analýza

Brig. Gen. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS hlavního města Prahy v exklusivním videu ESTAV.tv a TZB-info shrnuje úspěšný zásah Hasičského záchranného sboru při po...

Nový stavební zákon obrázek
09. 11. 2023, kategorie Legislativa
Nový stavební zákon

Článek JUDr. Evy Kuzmové přináší analýzu účinnosti a přechodných ustanovení nového stavebního zákona z pohledu autorizovaných osob (Zprávy a informace ČKAI...

Home office paušál obrázek
29. 09. 2023, kategorie BOZP
Home office paušál

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023. Tato vyhláška nabýv...

Jak nás hodnotí klienti obrázek
02. 08. 2023, kategorie Vzdělávání
Jak nás hodnotí klienti

Po zkušenosti s kurzem OZO v PO bych tento kurz u společnosti ALSIM určitě doporučila všem, kteří se tomuto oboru chtějí věnovat anebo si zkoušku chtějí z jakéh...

Nové technické podmínky požární ochrany staveb obrázek
30. 07. 2023, kategorie PO
Nové technické podmínky požární ochrany staveb

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyh...

Změny v pracovnělékařské péči  obrázek
09. 01. 2023, kategorie BOZP
Změny v pracovnělékařské péči 

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, přinesla s účinností od 1.1.2023 z...

VTZ – nová legislativa obrázek
30. 06. 2022, kategorie Novinky
VTZ – nová legislativa

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna nařízení vlády, která nově upravují problematiku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.• nařízení vlády č. 190/2...

Kurzy požární ochrana obrázek
11. 05. 2022, kategorie Vzdělávání
Kurzy požární ochrana

Podzimní termíny přípravných kurzů k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jsou již vyps...

OOPP - nové NV č. 390/2021 Sb. obrázek
22. 10. 2021, kategorie BOZP
OOPP - nové NV č. 390/2021 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisti...

Zákon o vyhrazených technických zařízeních obrázek
30. 06. 2021, kategorie BOZP
Zákon o vyhrazených technických zařízeních

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících záko...