Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Home office paušál obrázek
29. 09. 2023, kategorie BOZP
Home office paušál

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023. Tato vyhláška nabýv...

Jak nás hodnotí klienti obrázek
02. 08. 2023, kategorie Vzdělávání
Jak nás hodnotí klienti

Po zkušenosti s kurzem OZO v PO bych tento kurz u společnosti ALSIM určitě doporučila všem, kteří se tomuto oboru chtějí věnovat anebo si zkoušku chtějí z jakéh...

Nové technické podmínky požární ochrany staveb obrázek
30. 07. 2023, kategorie PO
Nové technické podmínky požární ochrany staveb

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyh...

Změny v pracovnělékařské péči  obrázek
09. 01. 2023, kategorie BOZP
Změny v pracovnělékařské péči 

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, přinesla s účinností od 1.1.2023 z...

VTZ – nová legislativa obrázek
30. 06. 2022, kategorie Novinky
VTZ – nová legislativa

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna nařízení vlády, která nově upravují problematiku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.• nařízení vlády č. 190/2...

Kurzy požární ochrana obrázek
11. 05. 2022, kategorie Vzdělávání
Kurzy požární ochrana

Podzimní termíny přípravných kurzů k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jsou již vyps...

OOPP - nové NV č. 390/2021 Sb. obrázek
22. 10. 2021, kategorie BOZP
OOPP - nové NV č. 390/2021 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisti...

Zákon o vyhrazených technických zařízeních obrázek
30. 06. 2021, kategorie BOZP
Zákon o vyhrazených technických zařízeních

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících záko...

Semináře a kurzy v roce 2021 obrázek
12. 01. 2021, kategorie Vzdělávání
Semináře a kurzy v roce 2021

Na rok 2021 jsme do naší nabídky vzdělávání zařadili pro veřejnost následující odborné vzdělávací semináře a přípravné kurzy.V oblasti požární ochrany:příp...

Koronavirus - odklad kvalifikací obrázek
20. 12. 2020, kategorie Služby
Koronavirus - odklad kvalifikací

U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje do...

Koronavirus – jak aktuálně fungujeme? obrázek
19. 03. 2020, kategorie Služby
Koronavirus – jak aktuálně fungujeme?

Vzhledem k aktuální situaci týkající se šíření koronaviru v České republice je pozastaveno konání veškerých vzdělávacích seminářů a přípravných kurzů pro veřejn...

Semináře a kurzy v roce 2020 obrázek
17. 01. 2020, kategorie Vzdělávání
Semináře a kurzy v roce 2020

Na rok 2020 jsme do naší nabídky vzdělávání zařadili pro veřejnost následující odborné vzdělávací semináře a přípravné kurzy.V oblasti požární ochrany:příp...