Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

 1. Pokud se účastník nedostaví na kurz, uhrazený poplatek se nevrací.
 2. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou na email info@alsim.cz. Rozhodující je den zaslání emailu o zrušení účasti.
  - 30 a více dní před konáním kurzu = 100 % výše vrácené částky poplatku
  - 11 - 30 dní před konáním kurzu = 50% výše vrácené částky poplatku
  - 10 a méně dní před konáním kurzu = 0% výše vrácené částky poplatku
 3. Administrativní poplatek za storno kurzu ze strany účastníka činí 250 Kč. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné (nebo jeho poměrná část).
 4. Vyhrazujeme si právo zrušit skupinu s počtem studentů nižším než 7.
 5. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet, z kterého byl seminář uhrazen, do 14 dnů.
 6. V případě zrušení kurzu ze strany ALSIM, s.r.o. Vám bude nabídnuta možnost převedení kurzovného na náhradní termín kurzu, nebo na jiný vybraný kurz nebo Vám bude kurzovné vráceno v plné výši na Váš účet ve lhůtě stanovené zákonem.