Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Na rok 2021 jsme do naší nabídky vzdělávání zařadili pro veřejnost následující odborné vzdělávací semináře a přípravné kurzy.

V oblasti požární ochrany:

  • přípravný odborný kurz k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro techniky požární ochrany a pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně.

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci aktuálně nabízíme odborné semináře na téma:

  • Nebezpečné chemické látky a směsi - jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím?
  • Jak na bezpečnost práce (a požární ochranu) - chcete se dokonale zorientovat v povinnostech zaměstnavatele v BOZP i PO a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?
  • Pracovní úrazy a nemoci z povolání - základní principy a postupy dle platné právní úpravy, judikatura a zkušenosti z praxe.
  • Pracovnělékařské služby po novelách legislativy - základní principy platné právní úpravy pracovnělékařských služeb se zdůrazněním nově definovaných požadavků.

 

Prezenční forma kurzů se uskuteční dle aktuálního vývoje opatření souvisejících s výskytem koronaviru v ČR.

Zpět na seznam článků