Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Kontakt

Pořádáme odborné semináře a školení, zajišťujeme komplexní i dílčí služby zejména v oblasti BOZP a PO.


Kontaktujte nás

Pište na info@alsim.cz

Volejte na 777 840 984

 

Obchodní informace

ALSIM s.r.o.
Nové sady 988/2
602 00 Brno

 

Ptejte se


Lektor Zdeněk Juránek

 • Absolvent Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě a Mendelovy univerzity v Brně.
 • Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se aktivně věnuje od roku 1995.
 • Na Oblastním inspektorátu práce (Inspektorátu bezpečnosti práce) působil 19 let jako inspektor, vedoucí odboru kontroly, zástupce vedoucího inspektora, vedoucí oddělení inspekce, odborný rada.
 • Získal teoretické znalosti i praktické zkušenosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména ve zpracovatelském průmyslu, lesnictví, terciární sféře, školství, vyhrazených technických zařízeních, stavebnictví, dopravě, projektové dokumentaci, kolaudacích staveb a dalších.
 • Působil v Pracovním týmu Ministerstva práce a sociálních věcí pro koncepci a kontrolu bezpečnosti práce v České republice.
 • Je uznávaným lektorem seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na BOZP.
 • Je osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.

 

Lektor Ing. Jiří Vala, Ph.D.

 • V bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně oblastí souvisejících (systém řízení jakosti, podniková ekologie apod.) působí od roku 1991.
 • Zkušenosti čerpá především ze 17 roků praxe v průmyslových podnicích, 7 roků na Státním úřadu inspekce práce, 4 roků na VŠB – TU Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnosti práce a procesů) i současného působení na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.
 • Na SÚIP garantoval jako inspektor odboru BOZP problematiku systémového řízení BOZP, prevence závažných havárií a chemického průmyslu. Rovněž koordinoval evropské kampaně, byl člen pracovních skupin v rámci EU a účastnil se hodnocení systému inspekce práce členských států EU.
 • Člen Stálého výboru pro legislativu Rady vlády pro BOZP, autor odborných článků v časopise Bezpečnost a hygiena práce, přednášející pro odbornou veřejnost.

 

Lektor Zbyněk Moravec

 • Člen Rady vlády pro BOZP.
 • Člen komise pro stanovování expozičních limitů chemických látek.
 • Člen pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání při Radě vlády pro BOZP.
 • Předseda zkušební komise pro ověřování znalostí osob odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP.
 • Uznávaný lektor seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na BOZP.
 • Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.

 

Vyberte si seminář

 

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top