Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.


Poradíme, jak vyhovět požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. 

Známe legislativu, máme praktické znalosti a tým spolupracujících odborníků. 

Zajišťujeme veškerou činnost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. (bezpečnostního technika) i osoby odborně způsobilé v požární ochraně dle zákona č. 133/1985 Sb.

Potřebujete poradit?