Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.


Prošetříme pro vás příčiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

Nahlášení dotčeným orgánům a organizacím.

Prošetření příčin a okolností jejich vzniku.

Zpracování související dokumentace, odeslání Záznamů o úrazech.

Návrh výše odškodnění, stanovení nápravných opatření.

Nevíte, co vše je nutné při vzniku úrazu?