Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Seminář „Bezpečná práce s řetězovou pilou a křovinořezem“

Naučte se konkrétní postupy bezpečné práce při práci s řetězovou pilou a křovinořezem, vést nezbytnou dokumentaci a související požadavky dle nové právní úpravy od 1.1.2018!

Lektor: Ing. Zdeněk Juránek


Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Poskytujete služby v oblasti BOZP.
 • Provádíte v dané oblasti kontrolní činnost.
 • S řetězovou pilou či křovinořezem sami pracujete.
 • Pracují s nimi vaši podřízení či jiné osoby.
 • Máte zájem o rozšíření a ověření svých znalostí.
 • Chcete znát požadavky nového NV č. 339/2017 Sb.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Znát platnou legislativu v dané oblasti.
 • Znát a schopni prakticky aplikovat bezpečné pracovní postupy.
 • Mít potřebné znalosti konkrétních rizik při práci s pilou a křovinořezem.
 • Vědět, jakou dokumentaci je nutné pro provoz zpracovat.
 • Umět vést povinné záznamy o provozu řetězových pil a křovinořezů.

Komu je seminář určen

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP i auditorům.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Osobám, které pracují s řetězovou pilou nebo křovinořezem např. v lese, při údržbě zeleně, hasičům, tesařům, truhlářům, stavebním dělníkům a dalším.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Rozumět platné legislativě v této oblasti.
 • Znát požadavky návodů nejčastěji používaných pil a křovinořezů.
 • Bezpečné pracovní postupy.
 • Jednotlivá rizika při práci s pilou a křovinořezem.
 • Požadavky na kvalifikaci obsluhy.
 • Bezpečnostní požadavky na konstrukci.
 • Jak pilu a křovinořez připravit do provozu.
 • Jak je bezpečně obsluhovat.
 • Nejčastější způsoby provádění konkrétních úkonů.
 • Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Stanovenou údržbu a nezbytné opravy.
 • Aplikovat požadavky na Místní provozní bezpečnostní předpis.

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 13:00 Seminář
cca od 13:00 Diskuze, závěr

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda).

Průběh každého semináře přizpůsobíme vašim skutečným potřebám.


 Termíny a místa konání

Místo Adresa Termín a cena
Brno Hotel VISTA, Hudcova 72, Brno informujte se na možnost uzavřeného semináře
Praha Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Zlín Hotel Garni, nám. T.G.Masaryka 1335 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Olomouc Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Jihlava Školicí středisko JMA, Pávovská 15b informujte se na možnost uzavřeného semináře
České Budějovice Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Plzeň Hotel Hazuka, Zborovská 18 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Jičín Grand hotel, Husova 310  informujte se na možnost uzavřeného semináře
Pardubice Hotel Trim, Semtínská 56 informujte se na možnost uzavřeného semináře

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top