Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Seminář „BOZP–základní povinnosti zaměstnavatele“

Chcete se zorientovat v povinnostech zaměstnavatele v BOZP a získat praktické rady vedoucí k jejich úspěšnému naplnění?

Lektor: Ing. Zdeněk Juránek


Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete rozumět povinnostem zaměstnavatele v BOZP.
 • Potřebujete získat jejich ucelený přehled.
 • Hledáte seminář s praktickými návody.
 • Se chcete orientovat i v širších souvislostech.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Mít přehled o základních povinnostech zaměstnavatele v oblasti BOZP.
 • Vědět, jak tyto povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Umět dokladovat plnění povinností pro případnou kontrolu nebo vznik mimořádné události.

Komu je seminář určen

Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti BOZP.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Technikům BOZP, manažerům BOZP, auditorům.

Členům odborových organizací, rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Znát aktuální stav legislativy v oblasti BOZP.
 • Jak dokladovat úkony v prevenci rizik.
 • Jak poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Jaké poskytovat mycí, čistící, desinfekční prostředky.
 • Co dělat v případě vzniku pracovního úrazu.
 • Jak smysluplně školit BOZP.
 • Jak efektivně na prověrku BOZP.
 • Co s alkoholem na pracovišti.
 • Jak dokladovat zdravotní způsobilost k práci.
 • Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance.
 • Vybrané požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.
 • Základní požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení.
 • Jak správně používat bezpečnostní značky, značení a signály.
 • Základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.
 • Další podle vašich dotazů.

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 11:30 I. část semináře
11:30 – 12:15 Polední přestávka
12:15 – 15:00 II. část semináře, diskuze

V návaznosti na místo konání semináře bude účastníkům poskytnut oběd (Brno, Praha, Zlín, Olomouc, Pardubice, Jičín,Plzeň), resp. jiný způsob občerstvení (Jihlava, České Budějovice).

Průběh každého semináře přizpůsobíme vašim skutečným potřebám.


Termíny a místa konání

Místo Adresa Termín a cena
Brno Hotel VISTA, Hudcova 72, Brno informujte se na možnost uzavřeného semináře
Praha Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Zlín Hotel Garni, nám. T.G.Masaryka 1335 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Olomouc Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Jihlava Školicí středisko JMA, Pávovská 15b informujte se na možnost uzavřeného semináře
České Budějovice Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Plzeň Hotel Hazuka, Zborovská 18 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Jičín Grand hotel, Husova 310  informujte se na možnost uzavřeného semináře
Pardubice Hotel Trim, Semtínská 56 informujte se na možnost uzavřeného semináře

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top