Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Seminář „Jak na dokumentaci BOZP“

Chcete vědět, jakou základní dokumentaci BOZP musí mít každá firma a co konkrétně má obsahovat?

Lektor: Ing. Zdeněk Juránek


Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete mít přehled o druzích povinné dokumentace BOZP.
 • Potřebujete znát konkrétní obsah těchto dokumentací.
 • Hledáte praktické návody na sestavení obsahu dokumentace.
 • Chcete se orientovat i v širších souvislostech.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Vědět, jakou dokumentaci BOZP je třeba mít zpracovanou.
 • Umět zpracovávat nejčastěji používané dokumenty.
 • Schopni rozeznat kvalitu již zpracované dokumentace.

Komu je seminář určen

Všem zaměstnancům, kteří se podílí na přípravě, schvalování a dodržování dokumentace.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti BOZP.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP i auditorům.

Členům odborových organizací, rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Znát aktuální stav legislativy BOZP.
 • Aplikovat do praxe obsah „Základní“ směrnice BOZP a Analýzy rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci.
 • Vést povinnou dokumentaci ve vztahu k pracovním úrazům (Knihu úrazů, Záznam o úrazu, Vlastní šetření příčin vzniku apod.).
 • Jak má vypadat smysluplná Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků včetně mycích, čistících a desinfekčních prostředků.
 • Zpracovat a vést dokumentaci o povinných školeních (osnovy školení, záznamy o absolvování, ověřování znalostí, způsob vedení apod.).
 • Jak poskytovat informace a pokyny k zajištění BOZP.
 • Jaké jsou obecné zásady bezpečného chování na pracovišti.
 • Jaká je další dokumentace ve vztahu k zaměstnancům (kontroly dodržování BOZP, používání OOPP, kontroly na alkohol, ověřování zdravotní způsobilosti k práci apod.).
 • Prokazatelně dokladovat provádění prověrek BOZP či jiných provedených kontrol.
 • Rozeznat kvalitní dokumentaci k používaným strojům a zařízením (Místní provozní bezpečnostní předpisy apod.).
 • Co má obsahovat dokumentace prokazující bezpečný stav pracoviště.
 • Jakou je nutné mít dokumentaci ve vztahu k pracovním postupům a organizaci práce (Místní řád skladu, Směrnice pro provoz manipulačních vozíků, MPBP pro bezpečné provozování dopravy apod.).
 • Další podle vašich dotazů.

Vyberte si termín a místo


Průběh semináře

Předběžný harmonogram

Čas Obsah
8:45 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 11:30 I. část semináře
11:30 – 12:15 Polední přestávka
12:15 – 15:00 II. část semináře, diskuze

V návaznosti na místo konání semináře bude účastníkům poskytnut oběd (Brno, Praha, Zlín, Olomouc, Pardubice, Jičín,Plzeň), resp. jiný způsob občerstvení (Jihlava, České Budějovice).

Průběh každého semináře přizpůsobíme vašim skutečným potřebám.


 Termíny a místa konání

Místo Adresa Termín a cena
Brno Hotel VISTA, Hudcova 72, Brno informujte se na možnost uzavřeného semináře
Praha Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Zlín Hotel Garni, nám. T.G.Masaryka 1335 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Olomouc Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Jihlava Školicí středisko JMA, Pávovská 15b informujte se na možnost uzavřeného semináře
České Budějovice Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Plzeň Hotel Hazuka, Zborovská 18 informujte se na možnost uzavřeného semináře
Jičín Grand hotel, Husova 310  informujte se na možnost uzavřeného semináře
Pardubice Hotel Trim, Semtínská 56 informujte se na možnost uzavřeného semináře

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top