Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Požární ochrana – základní povinnosti

Jaké jsou základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (nejen) po novele zákona o požární ochraně?
divider

Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete získat aktuální přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob vyplývajících z předpisů o požární ochraně.
 • Hledáte seminář s praktickými příklady porušování povinností na úseku požární ochrany.
 • Se chcete zorientovat v základních právních předpisech v oblasti požární ochrany.
 • Umět dokladovat plnění povinností pro případnou kontrolu nebo vznik mimořádné události.
 • Chcete se orientovat i v širších souvislostech.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Mít přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany.
 • Znát, na čem závisí stanovení rozsahu povinností na úseku požární ochrany.
 • Vědět, jak tyto povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Znát, jaký je postuppři začleňování do kategorie činností.
 • Vědět, kdo může zajistit plnění povinností požadovaných předpisy o požární ochraně.
 • Mít přehled o požadované dokumentaci v oblasti požární ochrany.

Komu je seminář určen

 • Zástupcům všech organizací bez ohledu na provozovanou činnost.
 • Podnikajícím fyzickým osobám.
 • Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.
 • Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti PO.
 • Preventistům, technikům i osobám odborně způsobilým v PO.
 • Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.
 • Technikům BOZP, manažerům BOZP, auditorům.
 • Členům odborových organizací a rad zaměstnanců.
 • Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

Co se na tomto semináři naučíte

 • Znát aktuální stav legislativy v oblasti požární ochrany.
 • Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí – kategorie činností, způsob provedení.
 • Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob.
 • Stanovení rozsahu povinností.
 • Přehled o druzích dokumentace požární ochrany.
 • Obsah předepsané dokumentace požární ochrany.
 • Způsob vedení dokumentace požární ochrany.
 • Základní informace týkající se přenosných hasicích přístrojů a požárně bezpečnostního zařízení.
 • Vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce.
 • Způsob provádění pravidelných kontrol – preventivních požárních prohlídek.
 • Zřízení preventivních požárních hlídek.
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně.
 • Odborná způsobilost osob zajišťujících plnění povinností požadovaných předpisy o požární ochraně.
 • Výkon státního požárního dozoru – kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, druhy kontrol, jejich průběh.
 • Dotazy a diskuze.

Průběh semináře

ČasObsah
8:45 - 9:00Registrace účastníků
9:00 - 11:30I. část semináře
11:30 - 12:15Polední přestávka
12:15 - 15:00II. část semináře, diskuze

V rámci semináře bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda) i oběd.
Průběh každého semináře přizpůsobíme vašim skutečným potřebám.

Termíny a místa konání

Informujte se na možnost konání uzavřeného semináře.

Požární ochrana – základní povinnosti obrázek

Přihláška na seminář

Termín školení

Účastník školení

Fakturační údaje

Ostatní