Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Ženy a mladiství v BOZP

Aktuální legislativní úprava platná pro zaměstnávání žen a mladistvých včetně problematiky pracovnělékařských služeb.
divider

Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete rozumět specifikům při zaměstnávání zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců.
 • Zajímají vás i návaznosti ve vztahu k nebezpečným chemickým látkám a směsím.
 • Potřebujete znát požadavky na zdravotní způsobilost zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců ve vazbě na aktuální právní úpravu poskytování pracovnělékařských služeb.
 • Potřebujete si ujasnit základní ustanovení v souvislosti s poskytováním pracovnělékařských služeb.
 • Uvítáte praktické zkušenosti v oblasti zaměstnávání zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců i v oblasti pracovnělékařských služeb.

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

 • Schopni definovat práce a pracoviště zakázané těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu.
 • Znát práce a pracoviště zakázané mladistvým zaměstnancům včetně podmínek, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.
 • Mít základní přehled o povinnostech zaměstnavatele v pracovnělékařských službách.
 • Znát související ustanovení platných právních předpisů.
 • Schopni se orientovat i v širších souvislostech.
 • Mít možnost tuto problematiku úspěšně aplikovat v praxi.


Komu je seminář určen

 • Zástupcům všech zaměstnavatelů bez ohledu na provozovanou činnost.
 • Podnikajícím fyzickým osobám.
 • Personalistům.
 • Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.
 • Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti BOZP.
 • Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.
 • Technikům BOZP, manažerům BOZP i auditorům.
 • Členům odborových organizací, rad zaměstnanců.
 • Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.
 • A všem dalším zájemcům.


Co se na tomto semináři naučíte

 • Přehled platné právní úpravy zaměstnávání žen a mladistvých.
 • Přehled platné právní úpravy pracovnělékařských služeb a oblastí souvisejících.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhl. č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů – základy pracovnělékařských služeb.
 • Vyhl. č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů – žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti.
 • Vyhl. č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů.
 • Postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti.
 • Další podle vašich dotazů.

Průběh semináře

ČasObsah
8:45 - 9:00Registrace účastníků
9:00 - 11:30I. část semináře
11:30 - 12:15Polední přestávka
12:15 - 15:00II. část semináře, diskuze

V rámci semináře bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda) i oběd.
Průběh každého semináře přizpůsobíme skutečným potřebám účastníků.

Termíny a místa konání

MístoAdresaCena
PrahaPronájem Klimentská, Klimentská 1443/50možnost uzavřeného semináře
BrnoHotel VISTA, Hudcova 72, Brnomožnost uzavřeného semináře
ZlínHotel Garni, nám. T.G.Masaryka 1335možnost uzavřeného semináře
OlomoucVědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21možnost uzavřeného semináře
JihlavaŠkolicí středisko JMA, Pávovská 15bmožnost uzavřeného semináře
České BudějoviceJihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9možnost uzavřeného semináře
PlzeňHotel Hazuka, Zborovská 18možnost uzavřeného semináře
JičínGrand hotel, Husova 310, Jičínmožnost uzavřeného semináře
PardubiceHotel Trim, Semtínská 56možnost uzavřeného semináře
Ženy a mladiství v BOZP obrázek

Přihláška na seminář

Termín školení

Účastník školení

Fakturační údaje

Ostatní