Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Dnem 1.6.2024 nabude účinnosti ČSN P 73 0847: Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy.

Z pohledu požární bezpečnosti staveb řeší požadavky na fotovoltaické systémy při instalaci a výstavbě. Týká se navrhování nových staveb a změn staveb stávajících při instalacích a výstavbě fotovoltaických systémů.

Pro instalace malého rozsahu (výkon max. 10 kWp s úložištěm do 20 kWh, na objektech OB1 nebo max. 3 podlaží s max. jedním se zastavěnou plochou nejvýše 200 m2) platí příloha 1 této normy.

Norma je již ke stažení na https://csnonline.agentura-cas.cz/.


I s touto normou budou seznámeni účastníci našeho pravidelně pořádaného přípravného kurzu pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně, který začíná 13. září 2024.

Zpět na seznam článků