Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Osoba odborně způsobilá v požární ochraně

Přípravný odborný kurz k získání kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
divider

Proč si vybrat tento kurz

Vyberte si tento odborný přípravný kurz, pokud:

 • Chcete získat předepsanou kvalifikaci podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).
 • Uvítáte konání kurzu mimo klasickou pracovní dobu (pátky od 14:00, soboty, neděle).
 • Hledáte kvalitní lektory, kteří umí zaujmout a udržet pozornost.
 • Preferujete kombinaci výkladu s konkrétními praktickými příklady a zkušenostmi.  
 • Potřebujete získat ucelené znalosti nezbytné k vykonání zkoušky odborné způsobilosti.
 • Vědět, jak teoretické povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Se chcete orientovat i v širších souvislostech.
 • Informace o přípravném kurzu „Technik požární ochrany“ naleznete zde.


Termín kurzu

Kurz
Datum přípravy
Místo konání
Cena
Jaro 2024
15. - 17. března 2024
+
26. - 28. dubna 2024
+
3. - 5. května 2024
19 200,- Kč bez DPH

Změna termínů a místa konání vyhrazena.


Zkouška odborné způsobilosti

9. května 2024, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek


Průběh kurzu

Kurz
Den
Čas
Jaro 2024
pátek (15.3., 26.4., 3.5.2024)
sobota (16.3., 27.4., 4.5.2024)
neděle (17.3., 28.4., 5.5.2024)
14:00 – 18:00 hod.
9:00 – 18:00 hod.
9:00 – 18:00 hod.

V průběhu je účastníkům k dispozici káva, čaj, voda a oběd (sobota, neděle) v restauraci, nacházející se v přízemí hotelu.


Obsah odborné přípravy

Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 zákona o požární ochraně tvoří:

 • předpisy o požární ochraně,
 • požární bezpečnost staveb a technologií,
 • posuzování požárního nebezpečí,
 • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 • fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření,
 • základy taktiky hašení požárů.


Doplňující informace

 • Osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně vydá účastníkům přípravného kurzu ministerstvo vnitra na základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.
 • Průběh zkoušky je upřesněn v § 20 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
 • K vydání osvědčení o odborné způsobilosti si každý účastník připraví kolek 1.000,- Kč, který není zahrnut v ceně přípravného kurzu.
 • Každý účastník obdrží učební texty pro přípravu ke zkoušce podle § 11 zákona o požární ochraně; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů; přehled otázek pro písemný test a další.
 • Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat.
Osoba odborně způsobilá v požární ochraně obrázek

Přihláška na kurz

Účastník kurzu

Fakturační údaje

Ostatní

Jak nás hodnotí klienti

Hledáte komplexní řešení BOZP a PO?
Podívejte se na přehled našich služeb.