Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Článek JUDr. Evy Kuzmové přináší analýzu účinnosti a přechodných ustanovení nového stavebního zákona z pohledu autorizovaných osob (Zprávy a informace ČKAIT, 2023.5). Podrobněji rozvádí společné stanovisko ministerstev a uvádí příklady z praxe. 

Zabývá se rovněž diskutovanou problematikou zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavby kategorie I, II, III.

Odkaz na článek: Jak nabývá účinnosti nový stavební zákon aneb odkdy a čím se v příštím roce 2024 budeme řídit?

.Zpět na seznam článků