Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nabývá účinnosti 1. července 2022.

Tento zákon upravuje

 • požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,
 • výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
 • práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,
 • předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

 

Na základě zmocňujícího ustanovení vláda následně stanoví nařízením

 • jaká tlaková, zdvihací, elektrická a plynová vyhrazená technická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin,
 • požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených technických zařízení,
 • kdy pověřená organizace provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízeních, na základě kterých uděluje osvědčení, zda tato zařízení splňují požadavky o zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení nebo vydává potvrzení o výsledcích zkoušek na vyhrazených technických zařízeních,
 • způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti, jakož i způsob následného prověřování odborné způsobilosti,
 • způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti a náležitosti dokladu o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice,
 • požadavky kladené na
- způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení,
- odborné způsobilosti, jakož i na odbornou způsobilost fyzických osob, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby činnosti na vyhrazených technických zařízeních vykonávají,
 • požadavky kladené na fyzické osoby, které zajišťují odborný výkon činností na vyhrazených technických zařízeních podle jednotlivých druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, revize nebo plnění nádob plyny v rozsahu oprávnění podle § 8 odst. 2 vůči příslušnému vyhrazenému technickému zařízení,
 • požadavky kladené na odbornou způsobilost
  - fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle § 11,
  - k výkonu některých činností fyzických osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických vyhrazených technických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím podle § 19 včetně stupně, popřípadě oboru odborného vzdělání a délky a oboru odborné praxe a nejnižšího vzdělání a nejnižší délky praxe v příslušném oboru,
 • sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace pro jednotlivé činnosti.

    Celé znění si můžete stáhnout např. zde.

Zpět na seznam článků