Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Home office paušál obrázek
29. 09. 2023, kategorie BOZP
Home office paušál

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023. Tato vyhláška nabýv...

Změny v pracovnělékařské péči  obrázek
09. 01. 2023, kategorie BOZP
Změny v pracovnělékařské péči 

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, přinesla s účinností od 1.1.2023 z...

OOPP - nové NV č. 390/2021 Sb. obrázek
22. 10. 2021, kategorie BOZP
OOPP - nové NV č. 390/2021 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisti...

Zákon o vyhrazených technických zařízeních obrázek
30. 06. 2021, kategorie BOZP
Zákon o vyhrazených technických zařízeních

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících záko...

Zrušení NV č. 21/2003 Sb. obrázek
20. 04. 2018, kategorie BOZP
Zrušení NV č. 21/2003 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., které s účinností od 21. dubna 2018 ruší nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví ...

Pracovnělékařské služby - novela vyhlášky obrázek
15. 12. 2017, kategorie BOZP
Pracovnělékařské služby - novela vyhlášky

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se dnešním dnem mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2...

Nové NV značky, značení a signály obrázek
17. 11. 2017, kategorie BOZP
Nové NV značky, značení a signály

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (dále jen „N...

Nové NV nejen na práce v lese obrázek
19. 10. 2017, kategorie BOZP
Nové NV nejen na práce v lese

Ve Sbírce zákonů bylo již zveřejněno NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na ...

Jak přistupovat ke komu v oblasti BOZP? obrázek
28. 05. 2017, kategorie BOZP
Jak přistupovat ke komu v oblasti BOZP?

Jak prakticky a efektivně plnit povinnosti ve vztahu k vlastním zaměstnancům, jak ve vztahu k zaměstnancům jiného zaměstnavatele či k osobám samostatně výdělečn...