Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Technik požární ochrany

Přípravný odborný kurz k získání odborné kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
divider

Proč si vybrat tento kurz

Vyberte si tento odborný přípravný kurz, pokud:

 • Chcete získat předepsanou kvalifikaci podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).
 • Uvítáte konání kurzu mimo klasickou pracovní dobu (pátky od 14:00, soboty, neděle – celkem 10 dnů).
 • Hledáte kvalitní lektory, kteří umí zaujmout a udržet pozornost.
 • Preferujete kombinaci výkladu s konkrétními praktickými příklady a zkušenostmi.
 • Potřebujete získat ucelené znalosti nezbytné k vykonání zkoušky odborné způsobilosti.
 • Vědět, jak teoretické povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.
 • Se chcete orientovat i v širších souvislostech.
 • Informace o přípravném kurzu „Osoba odborně způsobilá v PO“ naleznete zde.


Termín kurzu

Kurz
Datum přípravy
Místo konání
Cena
Podzim 2023
6. - 8. říjen 2023
20. - 21. říjen 2023
27. - 29. říjen 2023
10. - 12. listopad 2023
18 100,-Kč bez DPH

Změna termínů a místa konání vyhrazena.


Zkouška odborné způsobilosti

20. listopad 2023, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek


Průběh kurzu

Kurz
Den
Čas
Podzim 2023
pátek
sobota
neděle
14:00 – 18:00 hod.
9:00 – 17:00 hod.
9:00 – 16:00 hod.

V průběhu je účastníkům k dispozici káva, čaj, voda a oběd (sobota, neděle) v restauraci, nacházející se v přízemí hotelu.


Doplňující informace

 • Osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně vydá účastníkům přípravného kurzu ministerstvo vnitra na základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.
 • Průběh zkoušky je upřesněn v § 20 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
 • K vydání osvědčení o odborné způsobilosti si každý účastník připraví kolek 1.000,- Kč, který není zahrnut v ceně přípravného kurzu.
 • Každý účastník obdrží učební texty pro přípravu ke zkoušce podle § 11 zákona o požární ochraně; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů; přehled otázek pro písemný test a další.
 • Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Obsah odborné přípravy

Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 zákona o požární ochraně tvoří:

 • právní předpisy a technické předpisy na úseku požární ochrany,
 • požární bezpečnost staveb a technologií,
 • posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím,
 • funkce a technické vlastnosti požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 • fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchy, hašení a toxické účinky zplodin hoření.
Technik požární ochrany obrázek

Přihláška na kurz

Účastník kurzu

Fakturační údaje

Ostatní

Jak nás hodnotí klienti

Hledáte spíše komplexní řešení BOZP a PO?
Podívejte se na přehled našich služeb.