Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Poskytované služby 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťujeme kompletní servis, ale i realizaci jen některých dílčích služeb. Dokážeme se vždy přizpůsobit vašim skutečným potřebám.

Kurzy a semináře 

Pořádáme přípravné vzdělávací kurzy a odborné semináře BOZP a PO. Odborné vzdělávání vždy ve vazbě na platnou legislativu a požadavky praxe. Určené pro veřejnost i semináře uzavřené.

Poslední články a aktuality

Níže naleznete přehled našich posledních článků a aktualit.
divider
Jak nás hodnotí klienti obrázek
02. 08. 2023, kategorie Vzdělávání
Jak nás hodnotí klienti

Po zkušenosti s kurzem OZO v PO bych tento kurz u společnosti ALSIM určitě doporučila všem, kteří se tomuto oboru chtějí věnovat anebo si zkoušku chtějí z jakéh...

Nové technické podmínky požární ochrany staveb obrázek
30. 07. 2023, kategorie PO
Nové technické podmínky požární ochrany staveb

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyh...

Změny v pracovnělékařské péči  obrázek
09. 01. 2023, kategorie BOZP
Změny v pracovnělékařské péči 

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, přinesla s účinností od 1.1.2023 z...

VTZ – nová legislativa obrázek
30. 06. 2022, kategorie Novinky
VTZ – nová legislativa

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna nařízení vlády, která nově upravují problematiku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.• nařízení vlády č. 190/2...

Jak nás hodnotí klienti

Zaujaly vás semináře a kurzy?
Poskytujeme také služby v oblasti BOZP a PO.