Vzdělávání a služby BOZP + PO

RSS LinkedIn Google+ Facebook

Služby BOZP + PO

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany zajišťujeme našim klientům komplexní servis, popř. realizaci jen některých služeb nebo pouze poradenství.


Osoba odborně způsobilá

Zajišťujeme veškerou činnost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. (bezpečnostního technika) i osoby odborně způsobilé v požární ochraně dle zákona č. 133/1985 Sb.

Semináře

Na míru vašim potřebám připravíme uzavřený seminář nejen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či požární ochrany. Samozřejmostí je přizpůsobení jeho obsahu a formy konkrétní cílové skupině účastníků.

Zákonná školení

Proškolíme vaše zaměstnance v oblasti BOZP a PO vždy dle platné legislativy. Nabízíme školení vstupní, periodická, mimořádná, školení vedoucích zaměstnanců i školení odborná (např. pro řidiče “referenty”, obsluhy motorových vozíků, tlakových nádob stabilních, jeřábníky, vazače, práce ve výškách, obsluhu řetězových pil, křovinořezů a další).

O každém školení zpracujeme prokazatelný záznam (osnova, prezenční listina, ověření znalostí), v případě zájmu dodáme i související dokumentaci BOZP (místní provozní bezpečnostní předpis, analýza rizik,…) a účastníkům vystavíme osvědčení o úspěšném absolvování.

Dokumentace

Kvalitně pro vás zpracujeme povinnou dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Dokumentaci aktualizujeme vždy s ohledem na požadavky platných právních a ostatních předpisů.

 

Analýzy, šetření

Profesionálně analyzujeme skutečný stav BOZP a PO u zaměstnavatele včetně problematiky provozovaných strojů a technických zařízení. Navrhneme jednotlivá opatření vedoucí k jeho zlepšení. Prošetříme pro vás příčiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů.

Zdvihací zařízení

Zajistíme provedení pravidelných revizí, revizních zkoušek, inspekcí i zvláštního posouzení stavu provozovaných jeřábů; odstraňování závad; měření geometrie jeřábových drah a odborných kontrol vázacích prostředků. Proškolíme jeřábníky, vazače i osoby odpovědné za bezpečný provoz zdvihacích zařízení. Zpracujeme kompletní provozní dokumentaci.

Další služby

Co nejlépe vás připravíme na kontrolu státních orgánů. A při těchto kontrolách vás zvládneme i kvalifikovaně zastoupit.

Dále např. navrhneme, dodáme a kompletně instalujeme bezpečnostní značky a značení, provádíme prohlídky ocelových konstrukcí, kontroly žebříků, regálů a další dle požadavků klienta.

Tlaková zařízení

Zajistíme provedení revizí výchozích, provozních, vnitřních, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek tlakových nádob stabilních; odstraňování závad a oprav; dodávku a instalaci tlakových nádob stabilních, provedení odborných prohlídek nízkotlakých kotelen. Proškolíme obsluhu i osoby odpovědné za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních. Zpracujeme kompletní provozní dokumentaci.


TIP: Uvedené činnosti zajišťujeme v rámci celé České republiky.


Poptávka služeb BOZP +PO

© ALSIM s.r.o. | Ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top