Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Osoba odborně způsobilá, technik PO obrázek
11. 11. 2019, kategorie Vzdělávání
Osoba odborně způsobilá, technik PO

Již máme vypsány termíny přípravného kurzu k získání odborné kvalifikace v požární ochraně na jaro 2020, začínáme 14.února.Pokud potřebujete získat předepsanou ...

Systémové řízení BOZP dle ČSN ISO 45001: 2018 obrázek
07. 01. 2019, kategorie Vzdělávání
Systémové řízení BOZP dle ČSN ISO 45001: 2018

V říjnu 2018 byla schválena norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem na použití, která nabyla účinno...

Nové kurzy a semináře obrázek
09. 08. 2018, kategorie Vzdělávání
Nové kurzy a semináře

Do konce roku 2018 jsme do naší nabídky vzdělávání zařadili následující odborné vzdělávací semináře i přípravné kurzy.V oblasti požární ochrany nabízíme:př...

Zrušení NV č. 21/2003 Sb. obrázek
20. 04. 2018, kategorie BOZP
Zrušení NV č. 21/2003 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., které s účinností od 21. dubna 2018 ruší nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví ...

Startujeme pro vás nový web obrázek
27. 03. 2018, kategorie Ostatní
Startujeme pro vás nový web

Hledáte kvalitní školení a služby v oblasti BOZP? Vše naleznete na tomto webu. Zjistěte více informací o aktuální nabídce seminářů BOZP:Komu jsou určenéCo se na...

Vzdělávací akce - jaro 2018 obrázek
08. 02. 2018, kategorie Vzdělávání
Vzdělávací akce - jaro 2018

V naší nabídce vzdělávacích akcí naleznete kromě nyní aktuálních přípravných kurzů pro techniky požární ochrany a osoby odborně způsobilé v PO nově tyto seminář...

Pracovnělékařské služby - novela vyhlášky obrázek
15. 12. 2017, kategorie BOZP
Pracovnělékařské služby - novela vyhlášky

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se dnešním dnem mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2...

Nové NV značky, značení a signály obrázek
17. 11. 2017, kategorie BOZP
Nové NV značky, značení a signály

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (dále jen „N...

Nové NV nejen na práce v lese obrázek
19. 10. 2017, kategorie BOZP
Nové NV nejen na práce v lese

Ve Sbírce zákonů bylo již zveřejněno NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na ...

Požární ochrana – základní povinnosti obrázek
23. 08. 2017, kategorie PO
Požární ochrana – základní povinnosti

Jaké jsou základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (nejen) po novele zákona o požární ochraně?Seminář "Požární ochrana - základní povinnos...

Jak přistupovat ke komu v oblasti BOZP? obrázek
28. 05. 2017, kategorie BOZP
Jak přistupovat ke komu v oblasti BOZP?

Jak prakticky a efektivně plnit povinnosti ve vztahu k vlastním zaměstnancům, jak ve vztahu k zaměstnancům jiného zaměstnavatele či k osobám samostatně výdělečn...

Světový den BOZP obrázek
28. 04. 2017, kategorie Ostatní
Světový den BOZP

Dnešní den je věnován vzpomínce na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Od roku 2003 je 28. duben vyhlašován Mezinárodní organizací práce...