Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Koronavirus - odklad kvalifikací obrázek
20. 12. 2020, kategorie Služby
Koronavirus - odklad kvalifikací

U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje do...

Koronavirus – jak aktuálně fungujeme? obrázek
19. 03. 2020, kategorie Služby
Koronavirus – jak aktuálně fungujeme?

Vzhledem k aktuální situaci týkající se šíření koronaviru v České republice je pozastaveno konání veškerých vzdělávacích seminářů a přípravných kurzů pro veřejn...

Semináře a kurzy v roce 2020 obrázek
17. 01. 2020, kategorie Vzdělávání
Semináře a kurzy v roce 2020

Na rok 2020 jsme do naší nabídky vzdělávání zařadili pro veřejnost následující odborné vzdělávací semináře a přípravné kurzy.V oblasti požární ochrany:příp...

Osoba odborně způsobilá, technik PO obrázek
11. 11. 2019, kategorie Vzdělávání
Osoba odborně způsobilá, technik PO

Již máme vypsány termíny přípravného kurzu k získání odborné kvalifikace v požární ochraně na jaro 2020, začínáme 14.února.Pokud potřebujete získat předepsanou ...

Systémové řízení BOZP dle ČSN ISO 45001: 2018 obrázek
07. 01. 2019, kategorie Vzdělávání
Systémové řízení BOZP dle ČSN ISO 45001: 2018

V říjnu 2018 byla schválena norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem na použití, která nabyla účinno...

Nové kurzy a semináře obrázek
09. 08. 2018, kategorie Vzdělávání
Nové kurzy a semináře

Do konce roku 2018 jsme do naší nabídky vzdělávání zařadili následující odborné vzdělávací semináře i přípravné kurzy.V oblasti požární ochrany nabízíme:př...

Zrušení NV č. 21/2003 Sb. obrázek
20. 04. 2018, kategorie BOZP
Zrušení NV č. 21/2003 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., které s účinností od 21. dubna 2018 ruší nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví ...

Startujeme pro vás nový web obrázek
27. 03. 2018, kategorie Ostatní
Startujeme pro vás nový web

Hledáte kvalitní školení a služby v oblasti BOZP? Vše naleznete na tomto webu. Zjistěte více informací o aktuální nabídce seminářů BOZP:Komu jsou určenéCo se na...

Vzdělávací akce - jaro 2018 obrázek
08. 02. 2018, kategorie Vzdělávání
Vzdělávací akce - jaro 2018

V naší nabídce vzdělávacích akcí naleznete kromě nyní aktuálních přípravných kurzů pro techniky požární ochrany a osoby odborně způsobilé v PO nově tyto seminář...

Pracovnělékařské služby - novela vyhlášky obrázek
15. 12. 2017, kategorie BOZP
Pracovnělékařské služby - novela vyhlášky

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se dnešním dnem mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2...

Nové NV značky, značení a signály obrázek
17. 11. 2017, kategorie BOZP
Nové NV značky, značení a signály

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (dále jen „N...

Nové NV nejen na práce v lese obrázek
19. 10. 2017, kategorie BOZP
Nové NV nejen na práce v lese

Ve Sbírce zákonů bylo již zveřejněno NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na ...